Schadevergoeding

Om de geleden schade te verhalen, kun je je bij vervolging van de verdachte voegen in het strafproces. Voegen betekent dat je de financiële gevolgen van de mishandeling op een formulier invult. Hierna neemt de rechter een beslissing of de dader je deze schadevergoeding moet betalen. Aan het voegen in het strafproces zijn geen kosten verbonden. Het  is ook mogelijk om zelf een proces tegen de dader aan te spannen. Meer informatie over deze opties vind je bij juridische hulp bij mishandeling. 

Verzekering

Schade kan geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bij medische kosten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat je jouw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die je hebt geleden. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als je bent mishandeld kan je  in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven .

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Schadefonds Geweldsmisdrijven

    Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.