Schadevergoeding

Informatie over het aanvragen van schadevergoeding tijdens een strafproces of informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, vind je onder juridische hulp na huiselijk geweld.

Verzekering

Verder kan schade geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bij medische kosten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat je jouw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die je hebt geleden.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je slachtoffer bent van huiselijk geweld.

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Schadefonds Geweldsmisdrijven

    Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.