Huiselijk geweld kent veel vormen en komt vaker voor dan doorgaans gedacht wordt. Vaak vindt huiselijk geweld plaats tussen (ex-)partners en is het slachtoffer vrouw, maar ook mannen en de betrokken kinderen kunnen slachtoffer zijn. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende organisaties die hulp kunnen bieden op praktischjuridischfinancieel en emotioneel vlak. Ook vind je hier veilige opvangplekken 

Wat is huiselijk geweld? 

Iedere vorm van geweld binnen een (afhankelijkheids)relatie valt onder huiselijk geweld. Denk hierbij aan lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, of seksueel geweld binnen de huiselijke kring. Deze vorm van geweld wordt ook wel partnergeweld genoemd en ondanks dat slachtoffers vaak vrouw zijn, komt dit bij mannen ook veel voor. Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden wanneer sprake is van partnergeweld, zoals Stichting WendePerspektief en Stichting Zijweg 

Eergerelateerd geweld 

Eergerelateerd geweld is tevens een vorm van geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Eergerelateerd geweld omvat iedere vorm van geestelijk, of lichamelijk geweld waarbij religie, culturele achtergrond en een geschonden eergevoel van de dader en zijn of haar familie een rol spelen. Voorbeelden van eergerelateerd geweld zijn: bedreiging, ontvoering en huwelijksdwang. 

Kindermishandeling 

Wanneer kinderen getuige zijn van het geweld dat thuis plaatsvindt, betekent dit dat ze opgroeien in een onveilige situatie en hierdoor ook slachtoffer zijn. Wanneer het lichamelijk, geestelijk, of seksueel geweld ook op de kinderen gericht is, is sprake van kindermishandeling. Zie de website van de Rijksoverheid voor tips over wat te doen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.  

Gevolgen van huiselijk geweld 

Huiselijk geweld kan leiden tot ernstige emotionele problemen. Vaak spelen schaamte en schuldgevoel een grote rol, waardoor het een lang intern proces is voordat slachtoffers hulp zoeken. Kinderen die slachtoffer zijn kunnen het vertrouwen in zichzelf en anderen verliezen, moeilijk relaties aangaan en problemen met seksualiteit ervaren. Het is bekend dat slachtoffers van huiselijk geweld een groot risico lopen telkens weer in aanraking te komen met geweld. 

Signalen van huiselijk geweld 

Geweld in de huiselijke kring kan te herkennen zijn aan herhaalde verwondingen, angst en/of depressiviteit, een onderdanige houding of schrikachtigheid. Op de website van Blijf groep vind je een uitgebreide lijst met signalen van huiselijk geweld.  

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Wie kan mij helpen?

Ben je slachtoffer van huiselijk geweld, of heb je hier een vermoeden van bij anderen? Vraag dan om hulp of maak je zorgen kenbaar. Neem bijvoorbeeld contact op met de Blijf groep. De Blijf groep biedt hulp aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Ben je op zoek naar hulp of advies over hoe om te gaan met de situatie? Neem dan bijvoorbeeld contact op met MIND korrelatie.  MIND korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Zo zijn er nog talloze andere organisaties die hulp kunnen bieden wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld. Op SlachtofferWijzer.nl vind je snel de hulp die het beste bij jou past. Weet dat je er niet alleen voor staat.