Aangifte doen

Van bedreiging, eenmalig of voor langere tijd, kun je aangifte doen bij de politie. Probeer de bedreigingen goed te documenteren, vooral als deze langer aanhouden. Bijvoorbeeld door bedreigende e-mails te bewaren en door de datum, de tijd en de plaats van de bedreiging te noteren. Slachtofferhulp Nederland kan je hierbij ondersteunen. Meer informatie over het doen van aangifte vind je op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Veiligheid

Op het moment dat je door de bedreigingen niet meer veilig bent in je woning kun je proberen om bij vrienden of familie onderdak te vinden. Als dat niet kan of dat te gevaarlijk is voor degene die jou in huis neemt, kun je in veel gevallen terecht bij een opvangcentrum. De politie kan je hierbij helpen.

2 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • Anti Discriminatie Bureau

    In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus (ADB). Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.