Schadevergoeding

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Als slachtoffer van bedreiging kun je tijdens het strafproces om een vergoeding van de geleden schade vragen. Je kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridisch medewerker of een advocaat kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade.

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Rechten

Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals:

 • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • het spreekrecht
  Als je spreekrecht hebt, word je hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor jou zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.
 • het recht op (gratis) rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

Je kan juridische hulp inschakelen. Dit kan onder andere bestaan uit uitleg over het strafproces, toezien op jouw belangen en rechten en hulp bij het claimen van schadevergoeding (voegen).

Je kan voor juridische ondersteuning tijdens het strafproces terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Deze ondersteuning is gratis.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan je uiteraard nagaan wat je rechtsbijstandsverzekeraar kan betekenen.

Je kunt ook kiezen voor een advocaat. Als je slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf (ook bedreiging valt hieronder) is ondersteuning van een advocaat in veel gevallen gratis. Je inkomen speelt hierbij geen rol. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of je gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Het Juridisch Loket of de advocaat die je overweegt in te schakelen kan je hierover meer informatie verschaffen.
Kom je hiervoor niet in aanmerking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een advocaat in te schakelen. Als je een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kan je nagaan of die de kosten voor de advocaat vergoedt. Heb je een laag inkomen, dan kan in bepaalde gevallen de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten betalen. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.
Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Overleg vooraf met de advocaat over wat je aan kosten kunt verwachten.

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

Aansprakelijk stellen

Is er geen strafproces? Dan is er een alternatief om alsnog de geleden schade te verhalen op de veroorzaker. Dit kan door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Voor advies hierover kan je onder andere terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar en bij het Juridisch Loket. Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via je verzekering, vind je op de pagina financiële hulp vanwege bedreiging.

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Anti Discriminatie Bureau

  In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus (ADB). Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Defence for Children 

  Defence for Children komt op voor alle kinderen en hun rechten. Ze richten zich met name op kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children kun je terecht voor (juridische) steun en advies.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.