Verzekering

Als slachtoffer van bedreiging kun je ook financieel in de problemen komen. Bijvoorbeeld als de bedreiging zo erg is dat je niet kunt werken. Je schade kan geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bij medische kosten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat je jouw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die je hebt geleden.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je in Nederland bedreigd bent met geweld.

Schadevergoeding

Er zijn meerdere manieren om schadevergoeding te krijgen, onder andere via het strafproces. Meer informatie over de mogelijkheden vind je op de pagina juridische hulp vanwege bedreiging.

4 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Anti Discriminatie Bureau

  In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus (ADB). Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.