Bedreiging kent vele vormen. Zo kan je bedreigd worden met zware mishandeling, met geweld tegen personen die je dierbaar zijn, met verkrachting, of zelfs met de dood. Al deze vormen van bedreiging zijn in Nederland strafbaar. Bedreiging zorgt er niet alleen voor dat je je onveilig en angstig voelt, maar je wordt hierdoor ernstig in je vrijheid van handelen beperkt.

Wat is bedreiging?

In de meeste gevallen gaat het om het dreigen met fysiek geweld of met de dood. De dreiging kan op jou gericht zijn, maar ook op mensen die je dierbaar zijn. Ook dreiging met het vernielen van eigendommen of goederen is in Nederland strafbaar gesteld.

Bedreiging in het strafrecht

Voor de strafbaarheid van bedreiging is het van belang dat de dreiging geuit wordt. Hierbij doet het er niet toe op welke manier dit gebeurt; dit kan door gedrag, mondeling, per brief, of zelfs via e-mail. Als slachtoffer hoef je niet met zekerheid te weten dat de bedreiging zal worden uitgevoerd. Voor strafbaarheid van bedreiging gaat het puur om de dreiging met het plegen van een strafbaar feit.

Iedere dreiging met geweld is strafbaar wanneer je hiermee wordt gedwongen iets te doen, of juist niet te doen. Wanneer sprake is van dreiging met zware mishandeling, de dood, verkrachting, aanranding, gijzeling, of brandstichting is over het algemeen sprake van strafbare bedreiging.

Voorbeelden van bedreiging

Voorbeelden van strafbare dreiging kunnen zijn wanneer geroepen wordt: ‘Ik maak je dood’, ‘ik sla je helemaal verrot zodat je niet meer kunt lopen’, E-mails, sms’jes, chat, of sociale media waarbij voornoemde of soortgelijke bedreigingen worden geuit, of wanneer je gedwongen wordt iets te doen, of niet te doen: ‘als je je mond niet houdt steek ik je huis in brand’, ‘als je dit niet voor me doet, maak ik je af’.

Aangifte doen van bedreiging bij de politie

Wanneer je bedreigd wordt met ernstig geweld, tegen jou, je omgeving, of goederen kan je hiervan aangifte doen bij de politie. Aangifte doen van bedreiging kan ervoor zorgen dat de dader gestraft wordt. De politie zal er alles aan doen om de dreiging te stoppen en stelt jouw veiligheid hierin voorop. Zie op de website van Slachtofferhulp Nederland hoe je een aangifte het beste kunt voorbereiden.

Ik ben slachtoffer van bedreiging. Wie kan mij helpen?

Naast aangifte doen bij de politie zijn er nog ontzettend veel andere instanties die voor je klaar staan. Misschien heb je behoefte aan een anoniem gesprek met een hulpverlener, kom je graag in contact met lotgenoten, of ben je opzoek naar emotionele hulp na ernstige dreiging. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die hulp kunnen bieden op praktisch, juridisch, emotioneel en financieel gebied. Weet dat je er niet alleen voor staat.