De gevolgen van geweldpleging kunnen groot zijn, zowel lichamelijk als emotioneel en psychisch. Wij zijn er om je te helpen en bieden je graag snel de weg naar de hulp die bij jou past. Op SlachtofferWijzer.nl vind je alle instanties in Nederland die je kunnen ondersteunen als je te maken hebt (gehad) met geweld, zoals  huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, of psychisch geweld. Op deze pagina worden de verschillende vormen van geweld beschreven en vind je per onderwerp de organisaties die klaar staan om je te helpen. Weet dat je er niet alleen voor staat. 

Vind de juiste hulp na bedreiging

Bedreigt iemand jou met de dood, verkrachting, stalking, mishandeling of brandstichting? Of ken je iemand in jouw omgeving die hier mee te maken heeft? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar vraag om hulp. Bedreiging kan namelijk leiden tot ernstige gevoelens van angst, onveiligheid en onrecht en is in de meeste gevallen strafbaar. Op Slachtofferwijzer.nl vind je verschillende organisaties die hulp kunnen bieden op praktisch, juridisch en emotioneel gebied. Ook vind je hier veilige opvangplekken.

 Lees meer over hulp bij bedreiging…

Ben je getuige of slachtoffer van eergerelateerd geweld?

Eergerelateerd geweld kent vele vormen, zoals (geestelijke) mishandeling, ontvoering en zelfs moord (ook wel eerwraak genoemd). Als je slachtoffer bent van eerwraak, of een vermoeden hebt van eerwraak bij een ander, is het goed om hier hulp bij te zoeken. De stap om hulp te zoeken of aangifte te doen kan groot zijn vanwege de sociale regels en culturele waarden waarmee je bent opgegroeid. Toch is het goed om te weten dat er talloze instanties bestaan die hulp kunnen bieden wanneer je slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, of iemand kent die hier slachtoffer van is.

 Lees meer over hulp bij eergerelateerd geweld…

Heb je te maken (gehad) met huiselijk geweld?

Iedere vorm van geweld binnen een (afhankelijkheids)relatie valt onder huiselijk geweld. Denk hierbij aan lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling of seksueel geweld. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende organisaties die emotionele, praktische en juridische hulp kunnen bieden wanneer je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld. Ook vind je hier veilige opvangplekken en kan je (anoniem) in contact komen met lotgenoten.

 Lees meer over hulp bij huiselijk geweld…

Ben jij slachtoffer of getuige van mishandeling?

Mishandeling kan fysiek zijn, wanneer iemand je doelbewust lichamelijk pijn doet, maar kan ook emotioneel zijn. Van emotionele mishandeling is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk kleinerende opmerkingen maakt waardoor je je minderwaardig voelt. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die klaar staan om hulp te bieden na mishandeling. Ook wanneer je een vermoeden hebt van mishandeling bij een ander is het goed om je zorgen hierover te uiten. Weet dat je er niet alleen voor staat.

 Lees meer over hulp bij mishandeling…

Heb jij iemand verloren door moord of doodslag?

Naast het feit dat je door moord of doodslag een dierbare hebt verloren door het toedoen van een ander, ben je als nabestaande mogelijk verwikkeld in de zoektocht naar een dader of een heftige juridische procedure. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende organisaties die hulp kunnen bieden in de vorm van lotgenotencontact, belangenbehartiging, of juridische ondersteuning. Vind snel de hulp die het beste bij jou past.

 Lees meer over hulp bij moord of doodslag…

Ben jij slachtoffer of getuige van ouderenmishandeling?

Mishandeling van ouderen kent vele vormen. Naast lichamelijke en psychische mishandeling, valt ook financiële uitbuiting, mishandeling of seksueel misbruik onder ouderenmishandeling. Ben je slachtoffer van ouderenmishandeling of heb je een vermoeden van ouderenmishandeling bij een ander? Weet dan dat er ontzettend veel organisaties bestaan die hulp kunnen bieden.

 Lees meer over hulp bij ouderenmishandeling…

Ben jij slachtoffer van stalking?

Stalking kan een enorm grote impact hebben op je gevoel van privacy en veiligheid. In Nederland is stalking strafbaar gesteld, maar vindt vervolging alleen plaats wanneer je hier aangifte van doet. Op Slachtofferwijzer.nl lees je meer over stalking, wat het inhoudt en welke organisaties je kunnen helpen wanneer je slachtoffer bent van stalking.

 Lees meer over hulp bij stalking…