Aangifte doen

Eergerelateerd geweld is in Nederland strafbaar. Als slachtoffer kun je ervoor kiezen om aangifte te doen tegen de verdachte(n). Dit is voor slachtoffers een lastige beslissing. Bij de politie kun je terecht bij een speciale aandachtfunctionaris eergerelateerd geweld. Dit is een politieagent die ervaring heeft familie-eer en eergerelateerd geweld. Hij kan je adviseren wat je het beste kunt doen. In deze Infographic van LANGZS advocaten vind je een overzicht van de stappen die je als slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf doorloopt, van aangifte tot vonnis.

Schadevergoeding

Als je aangifte hebt gedaan, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafvervolging van de verdachte. Als slachtoffer kun je recht hebben op een schadevergoeding. Is er een strafproces, dan kun je dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een dader strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridsch medewerker of een advocaat kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade.

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Rechten

Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals:

 • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • het spreekrecht
  Als slachtoffer heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor jou zijn.
 • het recht op (gratis) rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

Je kan juridische hulp inschakelen. Dit kan onder andere bestaan uit uitleg over het strafproces, toezien op jouw belangen en rechten en hulp bij het claimen van schadevergoeding (voegen).

Je kan voor juridische ondersteuning tijdens het strafproces terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Deze ondersteuning is gratis.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan je uiteraard nagaan wat je rechtsbijstandsverzekeraar kan betekenen.

Je kunt ook kiezen voor een advocaat. Als je slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf is ondersteuning van een advocaat in veel gevallen gratis. Je inkomen speelt hierbij geen rol. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Het Juridisch Loket of de advocaat die je overweegt in te schakelen kan je hierover meer informatie verschaffen.
Kom je hiervoor niet in aanmerking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een advocaat in te schakelen. Als je een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kan je nagaan of die de kosten voor de advocaat vergoedt. Heb je een laag inkomen, dan kan in bepaalde gevallen de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten betalen. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.
Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Overleg vooraf met de advocaat over wat je aan kosten kunt verwachten.

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces. Meer informatie over het Slachtofferloket vind je hieronder.

Aansprakelijk stellen

Is er geen strafproces? Dan is er een alternatief om alsnog de geleden schade te verhalen op de veroorzaker. Dit kan door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Voor advies hierover kan je onder andere terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar en bij het Juridisch Loket. Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via je verzekering, vind je op de pagina financiële hulp vanwege eergerelateerd geweld.

 

 

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Defence for Children 

  Defence for Children komt op voor alle kinderen en hun rechten. Ze richten zich met name op kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children kun je terecht voor (juridische) steun en advies.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.