Als slachtoffer van eergerelateerd geweld kan een situatie zo moeilijk zijn dat je het beste naar een veilige opvangplek kunt gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om een veilige opvangplek te krijgen:

Direct gevaar

Ben je in direct gevaar, bel dan 112.

Andere mogelijkheden

 • In Nederland zijn er verschillende opvangcentra die gespecialiseerd zijn in opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld. Hieronder tref je er een aantal aan. Je kan rechtstreeks met zo’n organisatie contact opnemen.
 • Je kan ook contact opnemen met de politie. Je kan bellen naar het algemene nummer 0900-8844 of naar een bureau gaan.
  Je kan de politie vragen naar een aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld. Dat is een politieagent die ervaring heeft met eer en eergerelateerd geweld.
 • Je kan contact opnemen met Veilig Thuis.
 • Behalve de gespecialiseerde opvangcentra die je hieronder aantreft, zijn er nog veel meer opvangcentra waarmee je rechtstreeks contact kan opnemen. Een overzicht daarvan vind je op www.opvangatlas.nl.

 

9 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Blijf Groep 

  Blijf Groep verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat; thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Kadera

  Kadera is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is.

 • Sterk Huis

  Kompaan en De Bocht verleent hulp als er sprake is van onder andere (dreigend) huiselijk geweld, seksueel misbruik, stalking of mensenhandel. Kompaan en De Bocht is gevestigd in Midden-Brabant, maar als het om veiligheidsredenen nodig is, kunnen slachtoffers uit heel Nederland er terecht.

 • Moviera

  Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk en seksueel geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang.

 • Neos

  Neos biedt zorg, onderdak en begeleiding aan mensen in de regio Eindhoven De Kempen die in moeilijke en problematische omstandigheden verkeren. Neos ondersteunt cliënten bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 • Stichting ArosA

  ArosA is gericht op het opvangen en begeleiden van vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij problemen rondom huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen waar zij op eigen kracht niet meer uit kunnen komen. Slachtoffers uit Rotterdam en omstreken kunnen er een beroep op doen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Stichting Wende

  Wende geeft advies, informatie, opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een relatie.