Eergerelateerd geweld is, net als huiselijk geweld en kindermishandeling, een vorm van geweld binnen een afhankelijkheidsrelatie. Bij eergerelateerd geweld gaat het om geweld dat wordt gepleegd om te zorgen dat de familie-eer niet wordt geschaad. Een moord gepleegd om de eer van de familie te beschermen wordt ook wel ‘eerwraak’ genoemd. Op SlachtofferWijzer vind je verschillende organisaties die hulp kunnen bieden op praktisch, juridisch, emotioneel en financieel gebied. Je vindt hier ook veilige opvangplekken.
 

Wat is eergerelateerd geweld?

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld in reactie op (de dreiging van) schending van de familie-eer. Voorbeelden van redenen hiertoe, zijn het niet instemmen met een gearrangeerd huwelijk, homoseksualiteit, of het verlies van de maagdelijkheid. Omstandigheden die, vanuit de overtuiging van een groepscultuur, de eer van de familie kunnen schaden.   Slachtoffers zijn vaak meisjes en vrouwen, maar deze vorm van geweld treft ook jongens en mannen. Wanneer kinderen hier slachtoffer van zijn, is sprake van kindermishandeling.
 

Welke vormen van eergerelateerd geweld zijn er?

Voorbeelden hiervan zijn mishandeling, huwelijksdwang, iemand verstoten, of dwingen tot het plegen van abortus. In de meest extreme vorm is sprake van moord, ofwel eerwraak. Zie ook de website van de Rijksoverheid voor een lijst met meer vormen van eergerelateerd geweld. Ook op de website Hallokezban.nl vind je meer informatie over (de verschillende vormen van) eergerelateerd geweld.
 

Signalen van eergerelateerd geweld

Heb je een vermoeden van eergerelateerd geweld, of twijfel je of je hiermee te maken hebt? Er bestaat een checklist waarop verschillende signalen van eergerelateerd geweld vermeld staan. De signalen zijn uiteenlopend; een slachtoffer kan zich angstig gedragen, doet een plotselinge aankondiging van een verloving, of verandert van kledingstijl; van modern naar heel traditioneel, of andersom. Ook een zichtbaar schaamte en/of schuldgevoel, of een agressieve houding kunnen aanwijzingen van eergerelateerd geweld zijn.
 

Ik ben slachtoffer van eergerelateerd geweld. Wie kan mij helpen?

Je kan om hulp vragen bij de politie. Op het politiebureau werken mensen die gespecialiseerd zijn op het gebied van eergerelateerd geweld en jouw veiligheid te allen tijde voorop stellen. Wil je geen aangifte doen, maar je verhaal kwijt aan een vertrouwenspersoon, of steun van een hulpverlener? Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende organisaties die voor je klaar staan en vertrouwelijk om zullen gaan met de informatie die je hen geeft. Een aantal voorbeelden van organisaties die kunnen helpen zijn: Stichting Wende, Fier, en Veilig Thuis. Weet dat je er niet alleen voor staat.