Financiële zaken

Heb je hulp nodig bij het regelen van financiële (en andere praktische) zaken? Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij een maatschappelijk werker. Je komt daarmee in contact via de politie of een opvanghuis. Als je in een opvanghuis verblijft, is daar meestal ook een maatschappelijk werker aanwezig.

Schadevergoeding

Bepaalde schade kan geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bijvoorbeeld via je ziektekostenverzekering bij medische kosten. Het is belangrijk dat de verzekering zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de schade die je hebt geleden.
Informatie over het aanvragen van schadevergoeding tijdens een strafproces of informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, vind je op de pagina juridische hulp vanwege een loverboy.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je slachtoffer bent van een loverboy.

 

 

6 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • CoMensha 

  CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.

 • Fairwork

  FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Word je uitgebuit op het werk, ontvang je weinig tot geen loon, word je bedreigd, is je paspoort ingenomen? Dit kan betekenen dat je het slachtoffer bent van uitbuiting.

 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

  Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.