Er zijn verschillende mogelijkheden om een veilige opvangplek te krijgen:

Direct gevaar

Ben je in direct gevaar, bel dan 112.

Andere mogelijkheden:

 • In Nederland zijn er verschillende opvangcentra die gespecialiseerd zijn in opvang van slachtoffers van loverboys. Hieronder tref je er een aantal aan. Je kan rechtstreeks met zo’n organisatie contact opnemen.
 • Contact opnemen met de politie. Je kan bellen naar het algemene telefoonnummer 0900-8844 of naar een bureau gaan.
 • Contact opnemen met Coördinatiecentrum Mensenhandel CoMensha. Zij zullen met je zoeken naar een opvangplek.
 • Behalve de gespecialiseerde opvangcentra die je hieronder aantreft, zijn er nog veel meer opvangcentra waarmee je rechtstreeks contact kan opnemen. Een overzicht daarvan vind je op www.opvangatlas.nl.

 

 

12 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Blijf Groep 

  Blijf Groep verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat; thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld

 • CoMensha 

  CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • HVO-Querido

  HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan verschillende groepen mensen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel, prostituees, dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, volwassenen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problemen en verslaafden.

 • Jade Zorggroep

  Jade Zorggroep helpt (jong) volwassenen, waaronder slachtoffers van mensenhandel, die zonder steun moeilijk een eigen plaats in de samenleving kunnen verwerven of behouden. Jade zorgt voor opvang en begeleiding.

 • Kadera

  Kadera is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is.

 • Sterk Huis

  Kompaan en De Bocht verleent hulp als er sprake is van onder andere (dreigend) huiselijk geweld, seksueel misbruik, stalking of mensenhandel. Kompaan en De Bocht is gevestigd in Midden-Brabant, maar als het om veiligheidsredenen nodig is, kunnen slachtoffers uit heel Nederland er terecht.

 • Moviera

  Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk en seksueel geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang.

 • Neos

  Neos biedt zorg, onderdak en begeleiding aan mensen in de regio Eindhoven De Kempen die in moeilijke en problematische omstandigheden verkeren. Neos ondersteunt cliënten bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 • Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel

  Shop is het regionaal expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan prostituees en slachtoffers mensenhandel in de Haagse regio. SHOP verbetert de positie van (ex)prostituees en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.

 • Terwille

  Terwille helpt slachtoffers van mensenhandel en van loverboys. De hulpverleningsinstelling biedt sociale hulp, uitstapmogelijkheden en veilige opvangplekken. Bij Terwille krijgen mensen de kans om aan hun toekomst te werken. Terwille is gevestigd in Noord-, Oost- en Midden-Nederland, maar slachtoffers uit heel Nederland kunnen er terecht.

 • Stichting Wende

  Wende geeft advies, informatie, opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een relatie.