Agenda

 • Het Vlinderkindcafé

  3 juni 2018

  Op zondag 3 juni organiseert Nathalie van Stijn van 13:30 tot 16:30 het Vlinderkindcafé. Een plek waar ouders van overleden kinderen elkaar kunnen ontmoeten, steun en herkenning kunnen vinden. 

 • Congres Huiselijk Geweld voor zorgprofessionals

  6 juni 2018

  Dit congres wordt georganiseerd voor professionals werkzaam in de hulpverlening bij huiselijk geweld. Tijdens dit congres zal het zwaartepunt liggen op het realiseren van een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld.

 • Contactdag verkeersslachtoffers en nabestaanden – Den-Haag

  7 juli 2018

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers organiseert in Den Haag een contactdag waar verkeersslachtoffers en nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten.

 • Het LOCK – Congres Trauma en Veerkracht (voor professionals werkzaam met kinderen en gezinnen)

  24 september 2018

  Op maandag 24 september 2018 wordt LOCK congres #4 georganiseerd voor professionals die werken met kinderen en gezinnen. Dit congres richt zich op traumaverwerking en veerkracht. Onder de sprekers zijn (onder andere) Iva Bicanic van het Centrum Seksueel geweld en Arianna Struik van het ICTC. 

 • Contactdag verkeersslachtoffers en nabestaanden – Apeldoorn

  6 oktober 2018

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers biedt op landelijk niveau lotgenotencontact en belangenbehartiging voor slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden. De LOV brengt lotgenoten op verschillende manieren bij elkaar; een aantal keren per jaar een wat informele lotgenotendag met veel ruimte voor elkaar. Eens per jaar organiseren zij in het van der Valk hotel in Middelburg een ceremoniële Herdenking Verkeersslachtoffers voor

 • Ontmoetingsdag voor slachtoffers mensenhandel

  10 oktober 2018

  Op woensdag 10 oktober 2018 is het weer zover: de jaarlijkse ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door CoMensha mensenhandel in beeld en als thema is gekozen voor: ‘expressie via dans & muziek’.   De ontmoetingsdag is bedoeld voor slachtoffers, jong en oud(er), die in de afgelopen jaren bij CoMensha zijn

 • Ceremoniele Herdenking Verkeersslachtoffers

  18 november 2018

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers biedt op landelijk niveau lotgenotencontact en belangenbehartiging voor slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden. De LOV brengt lotgenoten op verschillende manieren bij elkaar; een aantal keer per jaar organiseren zij een informele lotgenotendag waar veel ruimte is voor onderling contact, erkenning en steun. Eens per jaar organiseren zij in het van der Valk hotel in