Agenda

  • Ontmoetingsdag voor slachtoffers mensenhandel

    10 oktober 2018

    Op woensdag 10 oktober 2018 is het weer zover: de jaarlijkse ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen. De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door CoMensha mensenhandel in beeld en als thema is gekozen voor: ‘expressie via dans & muziek’.   De ontmoetingsdag is bedoeld voor slachtoffers, jong en oud(er), die in de afgelopen jaren bij CoMensha zijn

  • Ceremoniele Herdenking Verkeersslachtoffers

    18 november 2018

    De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers biedt op landelijk niveau lotgenotencontact en belangenbehartiging voor slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden. De LOV brengt lotgenoten op verschillende manieren bij elkaar; een aantal keer per jaar organiseren zij een informele lotgenotendag waar veel ruimte is voor onderling contact, erkenning en steun. Eens per jaar organiseren zij in het van der Valk hotel in