Agenda

 • Contactdag verkeersslachtoffers en nabestaanden

  14 september 2019

  Contactdagen   De contactdag verkeersslachtoffers en nabestaanden wordt georganiseerd door de Landelijk Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV). De LOV brengt verkeersslachtoffers en nabestaanden op verschillende manieren bij elkaar. Een aantal keer per jaar vindt er een contactdag plaats zoals deze.  Tijdens de lotgenotendagen staat het onderling contact en de steun die lotgenoten bij elkaar kunnen vinden centraal.   Over de

 • Dag Herdenken Geweldslachtoffers 2019

  21 september 2019

  De Dag Herdenken Geweldslachtoffers wordt jaarlijks georganiseerd door de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers vinden nabestaanden steun en erkenning bij elkaar en wordt door nabestaanden, maar ook door politici, hulpverleners en belangstellenden, stilgestaan bij alle slachtoffers die door een geweldsmisdrijf om het leven kwamen.

 • Lotgenotenpelgrimage naar Lourdes voor nabestaanden geweldsdelict

  6 oktober 2019

  De lotgenotenpelgrimage naar Lourdes is een initiatief van Stichting PSG.  De lotgenotenpelgrimage is bedoeld voor mensen die door geweld een dierbare zijn verloren. Fonds Slachtofferhulp is hoofdsponsor van de pelgrimage en maakt het mede mogelijk dat er jaarlijks zo’n vijftien mensen deel kunnen nemen. Tijdens de lotgenotenpelgrimage staat de verbinding centraal. Het samen ondernemen van de tocht