Je bent op zoek naar

praktische hulp vanwege een loverboy

Direct naar de hulpverlenende organisaties

Veiligheid
Ben je slachtoffer van een loverboy, kom dan zo snel mogelijk in actie en breng jezelf in veiligheid. De politie kan je beschermen, voor een veilige plek zorgen en je in contact brengen met een hulporganisatie. Bel bij nood 112. Geen nood, wel politie nodig? Bel dan: 0900 8844.

Praat erover
Als slachtoffer van een loverboy is het belangrijk iemand die je vertrouwt te vertellen over jouw situatie. Bijvoorbeeld een vriend, familielid, vertrouwenspersoon op school of je huisarts. Zoek een veilige opvangplek of klop aan bij een hulporganisatie. Bij sommige van deze instanties kun je ook anoniem, telefonisch of via internet terecht. Meer hierover vind je op de pagina's ‘emotionele hulp’ en ‘veilige opvangplek’.
Informatie over vragen zoals hoe je een loverboy kan herkennen en wat prostitutie is kan je vinden op www.bewareofloverboys.nl.

Centrum Seksueel Geweld
Als je slachtoffer bent van een loverboy word of ben je mogelijk aangerand, verkracht of seksueel misbruikt. Is dit het geval, dan doe je er goed aan snel contact op te nemen met een Centrum Seksueel Geweld. De beste hulp kan worden gegeven als de (laatste) keer korter dan een week geleden gebeurde. Maar ook als het (veel) langer geleden is kan het Centrum Seksueel Geweld je goed helpen/adviseren. 
Bij een Centrum Seksueel Geweld kun je terecht voor gespecialiseerde medische, psychologische en forensische hulp. Hiermee kan je medische (denk aan letsel, soa, hiv, zwangerschap) en psychosociale problemen voorkomen. Een gespecialiseerd forensisch-medisch onderzoek is van belang voor het verzamelen van sporen van een dader.
Ook als je geen aangifte wilt doen word je geholpen. Het maakt niet uit waar je in Nederland verblijft. Er zijn centra door het hele land, zodat je overal dezelfde hulp kan krijgen.

Huisarts
Is er geen sprake van aanranding, verkrachting of seksueel misbruik, maar ben je wel slachtoffer van een loverboy en heb je (mogelijk) letsel? Dan is het verstandig naar de huisarts te gaan. De huisarts heeft zwijgplicht. Hij mag dus niets aan onder andere de pleger vertellen.
Als je dat wilt kan de huisarts lichamelijk onderzoek doen, mogelijke verwondingen vaststellen en behandelen. Dit lichamelijke onderzoek kan ook zinvol zijn voor het verzamelen van bewijsmateriaal voor als je (later) aangifte wilt doen van het geweld. Als het nodig is kan de huisarts je naar gespecialiseerde hulpverlening doorverwijzen.

Ken je een slachtoffer?
Heb je het vermoeden of weet je zeker dat iemand in jouw omgeving slachtoffer is van een loverboy? Dan kun je hiervan een melding doen bij het meldpunt van Watch Nederland. Dit meldpunt onderzoekt de melding, adviseert, verwijst naar de juiste hulp en onderneemt waar nodig zelf actie.

Voor vragen en advies kun je ook contact opnemen met de organisatie Fier. Betreft het een kind? Neem dan contact op met Veilig Thuis
Je kunt ook aangifte doen bij de politie tegen een loverboy. Dit is namelijk niet alleen mogelijk voor slachtoffers, maar ook voor familie, vrienden en ieder ander die weet dat een meisje gedwongen in de prostitutie zit.

Hulpverlenende organisaties
 • Centrum Seksueel Geweld (CSG)

  Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden. Er zijn centra door het hele land, zodat je overal dezelfde hulp kan krijgen. Meld je zo snel mogelijk na de aanranding of verkrachting.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • CoMensha

  CoMensha is het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha regelt de eerste opvang van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening in gang.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Fairwork

  FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Word je uitgebuit op het werk, ontvang je weinig tot geen loon, word je bedreigd, is je paspoort ingenomen? Dit kan betekenen dat je het slachtoffer bent van uitbuiting. En uitbuiting is verboden in Nederland. FairWork kan je helpen uit deze situatie te komen.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opdracht van Fier is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling. Slachtoffers uit heel Nederland kunnen een beroep doen op Fier.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • HVO-Querido

  HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan verschillende groepen mensen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel, prostituees, dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, volwassenen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problemen en verslaafden.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Helpwanted

  Op helpwanted.nl kunnen kinderen, jongeren en hun opvoeders die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik terecht voor hulp. Helpwanted biedt praktische, emotionele en juridische hulp. Ze kunnen je onder andere advies geven over welke stappen je kunt nemen jouw probleem op te lossen.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

  Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Meld Misdaad Anoniem (M.)

  M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over misdaad, zoals geweld, berovingen, loverboys en wapenbezit. Zo kun je iets doen aan de veiligheid in je omgeving.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Pretty Woman

  Pretty Woman biedt individuele hulpverlening en groepshulpverlening aan slachtoffers van een misbruikrelatie. Daarnaast zet Pretty Woman zich in om te voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen. 

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel - SHOP

  Shop is het regionaal expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan prostituees en slachtoffers mensenhandel in de Haagse regio. SHOP verbetert de positie van (ex)prostituees en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Scharlaken Koord

  Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan jongeren en vrouwen in de prostitutie. Dit doen ze door middel van straat-, preventie-, en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Sense

  Sense.info is een betrouwbare site over seks waar je als jongere van 12-25 jaar met al je vragen terecht kunt.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten en voor achterblijvers van vermiste personen. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.

  Bekijk meer info en contactgegevens
 • Veilig Thuis

  Per 1 januari 2015 zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samengevoegd in Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling. Als je hulp zoekt of als je zorgen hebt over anderen. Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is, doorbreekt onveilige situaties en organiseert de juiste hulp. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

  Bekijk meer info en contactgegevens
Ken jij een slachtoffer?
Stuur deze pagina door aan een slachtoffer.
Namen en e-mailadressen worden niet opgeslagen