Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Ook voeren ze een aantal tijdelijke regelingen uit voor slachtoffers die niet of niet geheel onder hun reguliere doelgroep vallen. De organisatie erkent dat slachtoffers onrecht is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen. Het Schadefonds is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor wie is de hulp?

Slachtoffers
Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Dit is bijvoorbeeld door diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalking of incest.

Nabestaanden
Nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn óók slachtoffer. Ook zij kunnen recht hebben op een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld de kosten voor psychische hulp. Naast ouders, partners en kinderen kunnen ook broers en zussen van de overledene in aanmerking komen voor een vergoeding.

Getuigen
Als je getuige bent van een misdrijf, waarbij een naaste zeer ernstig gewond is geraakt of is overleden, kom je onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming. Het meemaken van de gevolgen van het misdrijf wordt in bepaalde gevallen als ernstig letsel beschouwd.

Welke hulp biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Slachtoffers van geweldsmisdrijven lopen soms niet alleen ernstig psychisch of fysiek letsel op, maar lijden ook nog eens financiële schade. Het is soms moeilijk deze schade vergoed te krijgen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan – als de schade niet op een andere manier is vergoed – het slachtoffer financieel tegemoet komen. Deze eenmalige uitkering is gekoppeld aan één van de zes letselcategorieën die het Schadefonds Geweldsmisdrijven gebruikt. In welke letselcategorie het letsel valt, hangt af van de ernst van het letsel, de gevolgen ervan en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf plaatsvond. Hoe ernstiger het letsel, de gevolgen en de omstandigheden zijn, hoe hoger de letselcategorie en het bijbehorende bedrag. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000. De financiële tegemoetkoming is een maatschappelijke uiting van solidariteit en een blijk van erkenning van het onrecht dat een slachtoffer of nabestaande is overkomen.

Wanneer dien je een aanvraag in?
Wil je als slachtoffer weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Beantwoord dan de zes vragen op de website van het Schadefonds.
Wil je als nabestaande weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Beantwoord dan de vijf vragen op de website van het Schadefonds.

Tenslotte voert het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook nog een aantal tijdelijke regelingen uit voor slachtoffers die niet of niet geheel onder hun reguliere doelgroep vallen.

Bij twijfel of vragen kan je telefonisch contact opnemen met het Schadefonds: (070) 414 2000.

Organisatie - Schadefonds Geweldsmisdrijven

Postbus 1947
2280 DX Rijswijk
Tel.: (070) 414 2000
E-mail: info@schadefonds.nl
Website: www.schadefonds.nl

Ken jij een slachtoffer?
Stuur deze pagina door aan een slachtoffer.
Namen en e-mailadressen worden niet opgeslagen

Om slachtofferwijzer.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten